Integritetspolicy:

1. Insamling av information

Vid förfrågningar om tjänster till vårt företag kan vi samla in information om vederbörande.
Detta kan inkludera person- och företagsupplysning (kreditupplysning), information om fastighet (fastighetsbeteckning vid ROT förfrågan) samt kontaktuppgifter.

2. Användning av information

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd

Vi använder diverse skyddsåtgärder för att säkerställa integriteten för din information.
Bara verifierade arbetare på SGJ Electronic AB kan få åtkomst till informationen.

5. Samtycke

Genom att göra förfrågningar om tjänster från vårt företag godkänner du vår integritetspolicy.